Sunday, January 11, 2009

Kitab Shohih Muslim (Bhs Arab & English)

Shohih Muslim adalah Kitab Hadits tingkatan No II dalam derajat keshohihan hadits Rosulullah SAW setelah Shohih Bukhori, berikut terdapat dua jilid shohih muslim berbahasa Arab yang di karang oleh Muslim ibnu Hijaj, dan ditahkikkan oleh Nadzr ibnu Muhammad Al fariyabi abu Qutaibah. Terdapat banyak muhakkik yg mentahkikkan Kitab Hadits baik Bukhori ataupun Muslim dan kitab-kitab yg lainnya.

Shohih Muslim Jilid I Download
Shohih Muslim Jilid II Download
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Shohih Muslim Bi Syarah Nawawi B.Arab
Cover Kitab
Muqoddimah
Jilid 1
Jilid 2
Jilid 3
Jilid 4
Jilid 5
Jilid 6
Jilid 7
Jilid 8
Jilid 9
Jilid 10
Jilid 11
Jilid 12
Jilid 13
Jilid 14
Jilid 15
Jilid 16
Jilid 17
Jilid 18
----------------------------------------------------------------------------------------------
Shohih Muslim English Download

NB : jika tidak berkebaratan untuk meninggalkan jejak, sekiranya kita bisa saling silaturrahmi
Boleh pula menyapa di endye@gmail.com

No comments:

Post a Comment